VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

základné školenie obslúh motorových vozíkov (všetkých tried a druhov), rozširovacie školenie a iné

Motorové vozíky

 
Všetky činnosti ktoré ponúka naša firma sú založené na tradícii, skúsenostiach a kvalite ktoré vyplývajú z dlhodobého pôsobenia v tejto oblasti ako aj na základe odbornej spôsobilosti.

Školenia

  • základné školenie obslúh motorových vozíkov (všetkých tried a druhov)
  • rozširovacie školenie na ďalšie typy motorových vozíkov
  • aktualizačná odborná príprava (1x za 5 rokov)
  • opakované školenie ( 1x za rok )
  • školenie obslúh na nabíjanie a výmenu batérii
  • školenie obslúh pre zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie (napr.hydraulické kliešte)

Ostatné

  • vykonávanie pravidelných ročných technických prehliadok
  • odborné poradenstvo v oblasti motorových vozíkov
  • vystavenie EU preukazu obsluhy vodiča VZV
  • vedenie evidencie obslúh a motorových vozíkov a automatické upozornenia na potrebu opakovaného školenia, aktualizačnej odbornej prípravy a kontroly technického stavu v zákonných termínoch.

KONTAKT

  globalrk11@gmail.com

Fakturačné údaje

D. Makovického 1624/8
ZO OU Ružomberok

ŽO-1996/00808/00002

IČO: 33014973 
DIČ: SK1021757451