POŽIARNA OCHRANA

ochrana pred požiarmi ako aj kontroly a revízie požiarne bezpečnostných zariadení

Ochrana pred požiarmi (OPP)

 
Všetky činnosti ktoré ponúka naša firma sú založené na tradícii, skúsenostiach a kvalite ktoré vyplývajú z dlhodobého pôsobenia v tejto oblasti ako aj na základe odbornej spôsobilosti.

OPP - OCHRANA PRED POŽIARMI

 • zabezpečujeme výkon špecialistu PO
 • výkon požiarneho technika dodávateľským spôsobom
 • školenie vedúcich zamestnancov
 • školenie protipožiarnych hliadok a zabezpečenie PO v mimopracovnom čase
 • školenie zamestnancov
 • komplexné poradenstvo v oblasti PO
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch a technológiách spoločnosti -preventívna a represívna protipožiarna ochrana
 • zhodnotenia skutočného stavu plnenia základných požiadaviek v oblasti PO
 • Predaj – servis – kontrola protipožiarnych zariadení
 • kontrola hydrantov a požiarneho rozvodu
 • vypracovanie predpisov a pravidiel v PO

Kontroly a revízie požiarne bezpečnostných zariadení a vecných prostriedkov požiarnej ochrany

 • zariadení pre únik osôb pri požiari – núdzové osvetlenie, bezpečnostné a výstražné zariadenia
 • zariadenia pre obmedzenie šírenie požiaru – požiarne dvere, vodné clony, požiarne prepážky a upchávky
 • náhradné zdroje a prostriedky určené k zaisteniu prevádzkyschopnosti požiarne bezpečnostných zariadení
 • požiarne vodovody, suchovody, hadicové zariadenia
 • prenosné hasiace prístroje

KONTAKT

  globalrk11@gmail.com

Fakturačné údaje

D. Makovického 1624/8
ZO OU Ružomberok

ŽO-1996/00808/00002

IČO: 33014973 
DIČ: SK1021757451