RIEŠENIA PO A BOZP

O NÁS

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE
V OBLASTI BOZP A PO

Pomáhame spoločnostiam pri úspešnom zavedení fungujúceho systému riadenia BOZP v celej organizácii a zabezpečujeme riadenie BOZP celým pracovným kolektívom od riadiacich až po výkonné pozície.  Zoznam povinností pre zamestnávateľa je rozsiahly a kladie na firmy vysoké nároky na technické a legislatívne informácie, ktoré sa neustále menia. V spolupráci s nami sa budete môcť opäť naplno venovať biznisu. O ostatné sa postaráme my!

 

ROKOV NA TRHU

 

Rôznych typov školení

 

PREŠKOLENÝCH ZAMESTNANCOV

SLUŽBY

BOZP

Dlhoročné skúsenosti v oblasti BOZP

ŠKOLENIA z BOZP

odborné školenia podľa potrieb obchodného partnera

ZDVÍHACIE ZARIADENIA

výcvik a vzdelávanie osôb, školenia obslúh zdvíhacích zariadení a iné

KOORDINÁTOR BOZP

nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z.o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

DOKUMENTÁCIA

vypracovanie odbornej dokumentácie pre zamestnávateľa

POŽIARNA OCHRANA

ochrana pred požiarmi ako aj kontroly a revízie požiarne bezpečnostných zariadení

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

základné školenie obslúh motorových vozíkov (všetkých tried a druhov), rozširovacie školenie a iné

HYGIENA PRÁCE

dokumentácia, meranie faktorov v pracovnom prostredí a iné

Nechajte si vyTVOrIť RIEŠENIE NA KĽÚČ

 

ANALÝZA

Detailný a nezaväzný audit procesov, postupov a stavu dokumentácie.

NÁVRH RIEŠENIA

Na základe auditu pre Vás vytvoríme ideálne riešenie.

IMPLEMENTÁCIA

Doplnenie potrebnej dokumentácie, oprava interných procesov a dôkladné preškolenie zamestnancov.

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE POŽIARNEJ OCHRANY, BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI VÁM NAVRHNEME NA MIERU

 

Naši KLIENTI

Veria nám tí najlepší. Aj preto sa na nás môžete spoľahnúť.

KONTAKT

  globalrk11@gmail.com

Fakturačné údaje

D. Makovického 1624/8
ZO OU Ružomberok

ŽO-1996/00808/00002

IČO: 33014973 
DIČ: SK1021757451