HYGIENA PRÁCE

dokumentácia, meranie faktorov v pracovnom prostredí a iné

HYGIENA PRÁCE

Všetky činnosti ktoré ponúka naša firma sú založené na tradícii, skúsenostiach a kvalite ktoré vyplývajú z dlhodobého pôsobenia v tejto oblasti ako aj na základe odbornej spôsobilosti.

Dokumentácia

  • Zabezpečujeme vypracovanie prevádzkového poriadku
  • Zabezpečujeme vypracovanie posudku o riziku pre hluk
  • Zabezpečujeme vypracovanie posudku o riziku chemických faktorov v pracovnom prostredí

Meranie faktorov v pracovnom prostredí

  • Zabezpečujeme meranie chemických faktorov v pracovnom prostredí
  • Zabezpečujeme meranie hluku
  • Zabezpečujeme meranie vibrácii
  • Zabezpečujeme meranie prašnosti
  • Zabezpečujeme meranie osvetlenia

KONTAKT

  globalrk11@gmail.com

Fakturačné údaje

D. Makovického 1624/8
ZO OU Ružomberok

ŽO-1996/00808/00002

IČO: 33014973 
DIČ: SK1021757451