Zamestnávateľ je v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný dodržiavať povinnosti ustanovené § 6 Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. a v oblasti predchádzania požiarov ustanovenia Zákona NR SR č. 314/2004. Rozsah týchto povinností je rozsiahly a kladie na zamestnávateľov vysoké nároky na technické a legislatívne informácie, ktoré sa neustále menia.

Pre úspešné zavedenie fungujúceho systému riadenia BOZP vo vašej organizácii nestačí všetko ponechať na zamestnávateľovi a technikovi BOZP a PO, ale je nutné zabezpečiť riadenie BOZP celým pracovným kolektívom od riadiacich až po ostatných zamestnancov.

Pre zvládnutie týchto povinností Vám ponúkame komplexné riešenie v oblasti BOZP a PO.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque facilisis semper enim, vel luctus leo dictum venenatis. Proin ac justo non orci rutrum ullamcorper.